VILTBØRSEN

ALLE ELG HJORT
2017 2018
Loading...

JAKTLAG

Jaktlag Hunnkalv Hannkalv 1½ års kolle 1½ års bukk Eldre kolle Eldre bukk
test 0 0 0 0 0 0
Lines 0 0 0 0 0 0
Stokkøya 0 0 0 0 0 0
Harbakfjellet 0 0 0 0 0 0
Sunnskjør 0 0 0 0 0 0
Lundfjord 0 0 0 0 0 0
Tørhaug/Morken 0 0 0 0 0 0
Kverndal 0 0 0 0 0 0
Bakkan 0 0 0 0 0 0
Midtre Skråfjord 0 0 0 0 0 0
Imsen 0 0 0 0 0 0
Monstadfjellet 0 0 0 0 0 0
LER utm.lag 0 0 0 0 0 0
Berdal/Vasstrand/Beversmark 0 0 0 0 0 0
Nittemark 0 0 0 0 0 0
Børmark 0 0 0 0 0 0
Momyr/Butli 0 0 0 0 0 0
Stjern 0 0 0 0 0 0
Rømma 0 0 0 0 0 0
Forfot/Årbogen 0 0 0 0 0 0
Forfot øvre 0 0 0 0 0 0
Hårstad/ Moan 0 0 0 0 0 0
By/Staven/Naustan 0 0 0 0 0 0
Søndre Stordal utm.lag 0 0 0 0 0 0
Mælan 0 0 0 0 0 0
Mørre/Arnevik/Breivika 0 0 0 0 0 0
Mørreaunet m. fl. 0 0 0 0 0 0
Murvoll/Karlsaunet/Vingen 0 0 0 0 0 0
Breivold 0 0 0 0 0 0
Flenstad 0 0 0 0 0 0
Amundal 0 0 0 0 0 0
Storfjeld 0 0 0 0 0 0
Bårdlia m. fl. 0 0 0 0 0 0
Skansen/Myrmoen 0 0 0 0 0 0
Åfjord statsallm. Nordre 0 0 0 0 0 0
Åfjord statsallm. Søndre 0 0 0 0 0 0
Kroken/Braseth/Finseth 0 0 0 0 0 0
Kjørem 0 0 0 0 0 0
Kammen 0 0 0 0 0 0
Tårnes grunneierlag 0 0 0 0 0 0
Frønes utm.lag 0 0 0 0 0 0
Brulia/Fjellsaunet 0 0 0 0 0 0